Informace
AK28 Febet s.r.o.
Argentinská 1139/28
Praha 7, Holešovice
ič: 27868575
tel: 739 804 919
AK28 Febet s.r.o.autorizovaný prodejce Avast

Autorizovaný prodej Produktů Avast společností AK28 - Febet s.r.o. na adrese avast-endpoint.eu


Informace určené zákazníkům a uživatelům


Obchodní informace
 • Získání software Avast

  • Software Avast je volně dostupný ke stažení a je bezplatně plně funkční bez jakéhokoli omezení podobu 30 dnů od instalace.
   Aktuální verzi software Avast naleznete v sekci Download.
   Pro nekomerční použití je určen antivirus zdarma: avast! Free Antivirus.

 • Nákup licence

  • Nákup licence produktů Avast je nejvhodnější přes objednávkový formulář na tomto portálu v sekci "Nákup". Následná komunikace probíhá elektronickou cestou (emailem).
   Objednávka je možná i telefonicky. Vhodnější vzhledem k přesnosti údajů je ovšem objednat přes objednávkový formulář s telefonickou asistencí.
   Minimální požadavky na objednání je vyplněné jméno (max. 32 znaků), email a a zatržený souhlasím s obchodními podmínkami. Ostatní údaje jsou nepovinné.
   V případě objednání produktů Avast, je po potvrzení objednání produktu(ů) v online nákupním formuláři odesláno potvrzení na email objednatele . Toto potvrzení je také zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká uhrazením zboží. Odpovědí na toto oznámení je možné doplnit/ pozměnit fakturační údaje. Následně je zaslána automaticky vygenerovaná faktura ("vzor faktury"), pokud požadujete pozměnění fakturačních údajů, počkejte na pozměněnou faktury (vyžaduje ruční zpracování).
   Po uhrazení licence (připsání částky na Náš účet) je emailem zaslán licenční soubor, který vložíte do software - sekce "Návody".
   Soubor je zaslán na emailovou adresu uvedenou v objednávce jako "email: (vlastník licence)",
   nebo po dohodě na email označený v formuláři jako "Kontaktní email: (administrátor)".
   Licenční soubor můžeme také nahrát na médium (CD, DVD) a zaslat, nebo nahrát na vaše médium, nebo přímo do počítače v našem obchodě.
   Licenci Avast software si můžete také objednat se stavbou počítače, kde po dodání bude Avast nainstalovaný a aktivovaný.

 • Platnost licence

  • Platnost NOVÉ licence produktů Avast je započata dnem kdy obdržíte licenční soubor.
   Platnost licence je ukončena dnem expirace (datum vypršení licence), po tomto datu je licence 2 měsíce v ochranné lhůtě
   a je možné ji prodloužit s aktuálně nabízenými výhodami.
   Po skončení dvouměsíční ochranné lhůty již není možné licenci prodloužit (obnovit)!

 • Prodloužení licence

  • Licence může být obnovena až 60 dnů před expirací (datum vypršení licence).
   Při prodloužení licence je brán v patrnosti datum ukončení stávající licence.
   To znamená že pokud vložíte licenční soubor pro prodloužení ještě před ukončením licence,
   licence se automaticky prodlouží v den ukončení.
   Tuto výhodu poskytujeme pouze pro uživatele kteří vlasněnou licenci nakoupili od společnosti Febet s.r.o.!

 • Fakturace

  • Fakturace probíhá převodem na bankovní účet: Raiffeisenbank 2626246001/5500. Vystavené faktury jsou v pdf formátu a jsou platným daňovým dokladem pro Českou republiku. Fakturu na vyžádání zašleme v papírové podobě. Při nevyplnění fakturačních udajů, bude zákazník na vystavené faktuře označen jako: "jméno licence" (bez dalších položek)
  • Fakturu vám na vyžádání zašleme v papírové podobě s razítkem a podpisem Českou Poštou.

 • Prohlášení o ochraně osobních dat

  • Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.
   Jsou použity pouze pro identifikaci vlastníka licence, zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
  • Dle zákonných a předpisů: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Řešení komplikací
 • odinstalace Software Avast - nejde odinstalovat Avast

  • Pokud nelze Software Avast odinstalovat standardním způsobem, je možné použít Odinstalační nástroj pro avast! - stáhnout. avast download
   Pro úspěšné odinstalování je potřeba restartovat do Nouzového režimu systému Windows!
   Pokud je Avast instalován v jiném než výchozím adresáři, je nutné po spuštění nástroje aswclear.exe tento adresář nalistovat! (POZOR tento adresář bude smazán!)
   Po určení místa instalace Stiskněte SMAZAT a po té restartujte.

 • Program hlásí že verze není aktuální a nelze aktualizovat program Avast

  • V takovéto situaci je nejlépe stáhnout aktuální verzi software Avast v sekci Download a nainstalovat jí standardním způsobem.
AK28 Febet s.r.o. ∗ Argentinská 1139/28 ∗ Praha 7, Holešovice ∗ ič: 27868575 ∗ tel: 739 804 919 ∗ RB: 2626246001/5500
www.avast-endpoint.eu ∗ www.ak28.cz ∗ www.febet.cz